Heldækkende plastinderskærme er kendetegnet ved, at de dækker størst mulig del af hjulkassen og mest muligt af skærmkanten. Det betyder, at næsten alle kroge og kanter bliver dækket og dermed beskyttet mod påvirkning fra hjulsprøjt med eventuel saltvand og grus, og man opnår derfor en rusthæmmende virkning.

Da grus og sten nu ikke kan ramme selve metaldelen (hjulkassen), vil støjniveauet blive reduceret. Afprøvning hos FDM af en Hyundai Getz med monterede plast inderskærme viste, at den oplevede støj på bagsædet  blev halveret - de virker altså støjdæmpende med større komfort til følge. Se eventuelt artikel i FDM Motor fra april 2004.

Fordi lakken på skærmkanterne ikke bliver sandblæst af grus fra hjulene, kommer der som en sidegevinst ingen lakskader på kanterne. Bilen vil derfor holde sig pæn meget længere.

                                                        

Med originale filtinderskærme.                                                                                                               Filtskærmene dækker dårligt.

Bemærk de ubeskyttedeskærmkanter. 

 

                                                       

Våd filtskærm. Kommentarer overflødige                                                                                              Heldækkende plastskærme.

God dækning. God beskyttelse også af skærm-

kanterne

 

Filtinderskærme er en opfindelse, som flere og flere bilmodeller udstyres med til støjdæmpning. De er udmærkede støjdæmpere, men de er katalysator for rust, idet de efter nogen tids hjulsprøjt bliver raspet op af småsten fra vejen og derfor begynder at suge vand. Nogle filtinderskærme er fremstillet af så uegnet materiale, at de suger vand allerede som helt nye. Filtskærme bør udskiftes til plastinderskærme, hvis det er muligt.

FAKTA: En bil,  der tidligt er monteret med heldækkende plastinderskærme kombineret med en grundig rustbeskyttelse, vil bevare et pænt ydre og en god brugsværdi i mange år

Forside